درباره آلوسیس

گروه مهندسی نمای هلدینگ متصا (معماران توسعه صنعت آلومینیوم) با نام تجاری آلوسیس فعالیت خود را از سال 1387 به منظور ارتقای کیفی صنعت ساختمان های کشور ایران متناسب استاندارد های جهانی آغاز کرده است.

شرکای تجاری