سایر کاربری ها

به جز مواردی که بدان اشاره شده، کلبکس می‌تواند در کاربرهای متفرقه نیز ایفای نقش کند به طوری که با توجه به مدولار بودن سازه، قابلیت بازطراحی انحصاری بر اساس کاربری مورد نظر برای این محصول تعریف شده است. در ذیل تعدادی از موارد مصرف کلبکس ارائه شده اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به شرایط استفاده می‌توان کاربری‌های دیگری نیز تعریف نمود.

مدرسه پیش ساختهمراکز سلامتی با کلبکسساختمان نگهبانی کلبکس
مراکز سلامتی با کلبکسساختمان نگهبانی کلبکسسرویس بهداشتی پیش ساخته
سرایداری پیش ساختهانباری پیش ساختهگلخانه پیش ساخته