مرکز تحقیقات گیاهی خاورمیانه

جزئیات پروژه

مساحت پروژه:۳۰۰۰ متر مـربع

کارفرما: شرکت آلوسیس

آرشیتکت: آتلیه طراحی آلوسیس

پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس

متریال: فری فرم (فرم آزاد)، گلخانه شیشه ای هایتک

محل پروژه: تهران، ولنجک