مجتمع پردیس۴شرکت فناپ

جزئیات پروژه

کارفرما: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگارد آریان
مساحت :۴۰۰۰مترمربع
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
محـل پــروژه: پارک علم و فناوری پردیس تهران

متریال: اسکای لایت، سازه کابلی