اجرای پنجره آلومینیومی

مجتمع مسکونی مریم (اجرای پنجره آلومینیومی دوجداره – تهران)

مساحت :۱۰۰۰۰مترمربع
پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس

عمارت ژولیت (اجرای پنجره آلومینیومی – تهران – زعفرانیه)

مساحت پروژه: ۱۵۰۰ متر مـربع

آرشیتکت: مهندس موسی پناه

ساختمان کانون فرهنگی انصار (اجرای درب و پنجره آلومینیومی – تهران – پیروزی)

مساحت پـروژه: ۲۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: دکتر ریاحی

مجتمع باغ شمرون (اجرای پنجره آلومینیومی – تهران – اندرزگو)

مساحت پروژه: ۵۰۰۰ مـتر مربع
آرشـیتکـت: مهندس فـرزاد دلیری

ساختمان مسکونی شمیم شمیرانات (اجرای پنجره آلومینیومی – تهران – آجودانیه)

مساحت: ۲۸۰۰ متر مـربع
آرشیتکت: مهندس فـرزاد دلیری

ساختمان مسکونی سپند پارک (اجرای پنجره آلومینیومی – تهران – آجودانیه)

مساحت: ۲۸۰۰ متر مـربع
آرشیتکت: مهندس فـرزاد دلیری

دانشگاه علامه طبرسی (اجرای پنجره آلومینیومی ترمال بریک – تهران – مرزداران)

مساحت پـ‌روژه: ۴۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس جلیل وند

ساختمان مسکونی ژینو کلاسیک (اجرای پنجره آلومینیومی – تهران – زعفرانیه)

مساحت پـ‌روژه: ۶۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس موسی پناه

ساختمان مسکونی ویولت (اجرای پنجره آلومینیومی – تهران – نیاوران)

مساحت پروژه: ۴۰۰۰ متر مربع
کارفرما: مهندس همایون شکیبا

مجتمع اداری تجاری آسـمان (اجرای پنجره آلومینیومی دوجداره – قم)

مساحت: ۱۲۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: شرکت مشاور کریت عمران آریانا

مجتمع مسکونی آوا فرزین (اجرای پنجره آلومینیومی – تهران – نیاوران)

مساحت پروژه: ۷۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس رضا دانشمیر

ساختمان مسکونی الهیه (اجرای پنجره آلومینیومی – تهران – الهیه)

مساحت: ۱۵۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس موسی پناه

بیمارستان امجدی (اجرای پنجره آلومینیومی – قم)

مساحت: ۱۰۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: شرکت مشاور منظومه سلامتی ایرانیان

بیمارستان خیریه امیرالمومنین (اجرای پنجره آلومینیومی ترمال بریک – قم)

مساحت: ۶۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: گروه مشاور همگـون

ساختمان مسکونی آرتا (اجرای درب آلومینیومی – تهران – زعفرانیه)

مساحت: ۱۴۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس راحمی نژاد