مجتمع تجاری آدینه

جزئیات پروژه

کارفرما: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
مساحت :20000مترمربع
پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس
محـل پــروژه: رشت
متریال: سرامیک پرسلانی