مجتمع  تجاری مسکونی ابریشم

جزئیات پروژه

مساحت پروژه: ۳۵۰۰ متر مـربع

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

آرشیتکت: مهندس فرشیدی

پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس

متریال: کرتن وال (نمای خشک)

محل پروژه: لاهیجان، بلوار شهید مطهری