بحران

در تعریف، بحران را یک اتفاق غیرمنتظره و بدون پیش‌بینی، ناخواسته و مخرب گویند که تنها با تدابیر صحیح می‌توان از تبدیل آن به فاجعه جلوگیری کرد.
تاکنون تعاریف متفاوتی مانند تعریف گفته شده برای بحران توسط کارشناسان ارائه شده است اما بحران می‌تواند شرایط زیر را دارا باشد:

  • شرایطی که ایجاد نا اطمینانی کند
  • وجود تهدید جدی نسبت به اهداف
  • شرایطی که همراه با افزایش فشارها، فوریت اقدام برای مواجه را به وجود آورد
  • نقطه چرخش در رویدادها و کنش ‌ها که پیامدهای غیرمنتظره‌ای به دنبال آورد

البته به‌ جز موارد یادشده یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران، به وجود آمدن شرایطی که زمان و اطلاعات کافی برای مقابله با یک حادثه بسیار اندک است.
دسته ‌بندی ‌های متفاوتی برای بحران ارائه شده است که یکی از آن‌ها بر اساس منشأ شکل‌ گیری آن است که به‌صورت بحران‌های طبیعی، انسان‌ساخت و ترکیبی تقسیم می‌شود..

kolbex usages

اساس طراحی کلبکس بر مبنای مقابله با بحران است، به‌ طوری‌ که در زمان وقوع بحران بتوان یکی از مهم‌ترین مسائل که اسکان آوارگان است ر ا انجام داد. زمانی که از بحران صحبت می‌شود بحث سرعت در اقدام، اهمیت بسیاری می‌یابد که این مهم با توجه به امکان ذخیره‌سازی، جابجایی و نصب و راه‌اندازی آسان کلبکس قابل‌دسترسی است.
البته یکی از ملزومات مدیریت بحران، ایجاد زیرساخت حداقلی مناسب است که به‌طور مثال برای کلبکس قطعاً ایجاد فضاهای مناسب در اطراف شهرها با توجه به جمعیت منطقه موردنظر می‌تواند به‌ سرعت و کیفیت راه‌اندازی این محصول کمک شایانی فراهم آورد.