صنعت گردشگری

امروزه یکی از پویاترین و مدرن‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا گردشگری است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار یک کشور ایفا کند. این صنعت نیازمند به‌کارگیری منابع داخلی و خارجی متعددی بوده تا با استفاده از آن بتوان منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به دست آورد.
با توجه به شرایط متنوع آب‌وهوایی و جغرافیایی ایران، بستر مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری فراهم است و از طرف دیگر واحدهای اقامتی و رفاهی ازجمله کمپینگ‌های اسکان موقت گردشگران یکی از مهم‌ترین عناصر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های جغرافیایی هستند که منجر به توسعه این صنعت در کشور می‌شود.
کلبکس با توجه به این‌که به‌صورت موقت می‌تواند در یک نقطه راه‌اندازی شود، به بهترین شکل ممکن می‌تواند در جهت اسکان موقت گردشگران در نقاط مختلف جغرافیایی ایفای نقش کند.

مصارف کلبکس در گردشگری