بیمارستان نور

جزئیات پروژه

مساحت پروژه:۸۰۰۰۰ متر مـربع
کارفرما: شرکت شفا یاران نور عرفان
آرشیتکت: شرکت مهندسی مشاور گروه چهار
پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس
متریال: سازه LSF، سرامیک پرسلانی، کامپوزیت آلومینیوم، کرتن وال، لوور، نمای سمنت برد، نمای خشک
محل پروژه: قم، بلوار بروجردی