ساختمان مسکونی آرتا

مشخصات پروژه

مساحت: 1400 متر مربع
کارفرما: آقای سید حسنی
آرشیتکت: مهندس راحمی نژاد
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: در و پنجره آلومینیومی
محل پروژه: تهران، زعفرانیه