ساختمان مسکونی شمیم شمیرانات

مشخصات پروژه

مساحت: 6000 متر مـربع
نام کارفرما: شرکت تـناوب
آرشیـتکـت: مهندس فرزاد دلیری
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: لیفت اسلاید، پنجره آلومینیومی، کرتن وال
محل پـروژه: تهران، نیاوران