ساختمان مسکونی ولنجک

مشخصات پروژه

مساحت: ۱۷۰۰ متر مربع
کارفرما: آقای باصفت
آرشیتکت: مهندس موسی پناه
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: پنجره آلومینیومی با باز شو مخفی
محل پروژه: تهران، ولنجک