ساختمان مسکونی ژینو کلاسیک

مشخصات پروژه

مساحت پـ‌روژه: 600 متر مربع
کارفرما: آقای زمانی
آرشیتکت: مهندس موسی پناه
پیمانکارنما: گـروه تخصصی ALUSYS
متریال: پنجره آلومینیومی
محل پروژه: تهران، زعفرانیه