مجتمع تجاری اداری بنویدی

مشخصات پروژه

مساحت: 2500 متر مربع
کارفرما: آقای بنـویـدی
آرشیتکت: مهندس جمالی
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتـن وال
محل پروژه: تهران، زعفرانیه