مجـتمع مسکونی هروی

مشخصات پروژه:
حجم پـروژه: 200 متر مربع
کارفـرما: آقای راسخ فر
آرشیتکت: مهندس علی کریمی
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: اسکای لایـت
محل پروژه: تهران، هروی