مدرسه علمیه علوی

مشخصات پروژه

مساحت: 450 متر مربع
کارفرما: بنیاد مسکن استان قم
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: پنجره آلومینیومی
محل پروژه: قم، خیابان امام خمینی (ره)