Project Description

ساختمان مسکونی سپند پارک
حجـم پـروژه: 2800 متر مـربع
نام کارفرما: آقای عزیزی
آرشیتکت: مهندس فـرزاد دلیری
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال:پـنجره، کرتن وال
محل پروژه: تهران، آجودانیه