اجرای کرتین وال

مجتمع مسکونی مریم (اجرای کرتین وال – تهران)

مساحت :۱۰۰۰۰مترمربع
پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس

کارخانه پروتئین نو ترکیب سبحان 2 (اجرای نمای کرتین وال – تهران)

مساحت پروژه: ۲۵۰۰۰ متر مـربع

آرشیتکت: آتلیه طراحی آلوسیس

مجتمع تجاری مسکونی ابریشم (اجرای نمای کرتین وال – لاهیجان)

مساحت پروژه: ۳۵۰۰ متر مـربع

آرشیتکت: مهندس فرشیدی

مجتمع اداری تجاری لیدی (اجرای کرتین وال – تهران – پاسداران)

مساحت :۱۰۰۰۰مترمربع
پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس

عمارت ژولیت (اجرای کرتن وال – تهران – زعفرانیه)

مساحت پروژه: ۱۵۰۰ متر مـربع

آرشیتکت: مهندس موسی پناه

ساختمان کانون فرهنگی انصار (اجرای کرتین وال – تهران – پیروزی)

مساحت پـروژه: ۲۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: دکتر ریاحی

کارخانه پروتئین نو ترکیب سبحان (اجرای کرتین وال – تهران – پارک فناوری پردیس)

مساحت پـروژه: ۴۴۰۰ متر مربع
آرشیتکـت: آتـلیه طراحی آلوسیس

مجتمع باغ شمرون (اجرای کرتین وال – تهران – اندرزگو)

مساحت پروژه: ۵۰۰۰ مـتر مربع
آرشـیتکـت: مهندس فـرزاد دلیری

ساختمان مسکونی شمیم شمیرانات (اجرای کرتین وال- تهران – آجودانیه)

مساحت: ۲۸۰۰ متر مـربع
آرشیتکت: مهندس فـرزاد دلیری

ساختمان مسکونی سپند پارک (اجرای کرتن وال – تهران – آجودانیه)

مساحت: ۲۸۰۰ متر مـربع
آرشیتکت: مهندس فـرزاد دلیری

مجتمع تجاری اریکه ملـل (اجرای کرتن وال – قم)

مساحت پـروژه: ۱۲۰۰۰متر مـربع
آرشیتکت: مهندس دانشور

دانشگاه علامه طبرسی (اجرای پنجره کرتین وال – تهران – مرزداران)

مساحت پـ‌روژه: ۴۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس جلیل وند

ساختمان مسکونی ویولت (اجرای نمای کرتن وال – تهران – نیاوران)

مساحت پروژه: ۴۰۰۰ متر مربع
کارفرما: مهندس همایون شکیبا

مجتمع اداری تجاری آسـمان (اجرای کرتین وال – قم)

مساحت: ۱۲۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: شرکت مشاور کریت عمران آریانا

مجتمع مسکونی آوا فرزین (اجرای نمای کرتن وال – تهران – نیاوران)

مساحت پروژه: ۷۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس رضا دانشمیر

ساختمان مسکونی الهیه (اجرای کرتین وال – تهران – الهیه)

مساحت: ۱۵۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس موسی پناه

بیمارستان امجدی (اجرای کرتن وال – قم)

مساحت: ۱۰۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: شرکت مشاور منظومه سلامتی ایرانیان

ساختمان مسکونی آرتا (اجرای کرتین وال – تهران – زعفرانیه)

مساحت: ۱۴۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس راحمی نژاد

برج تجاری – اداری سپـهر (اجرای کرتین وال – قم)

مساحت: ۵۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس احدی

مجتمع تجاری اداری بنویدی (اجرای کرتین وال – تهران – زعفرانیه)

مساحت: ۲۵۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس جمالی

مجتمع شهر پزشکان (اجرای کرتین وال – قم)

مساحت: ۱۲۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس کـریم زاده

مجتمع اشرفی اصفهانی (اجرای کرتین وال – تهران)

مساحت: ۱۵۰۰ متر مربع
نام کارفـرما: شرکت مبین سازه پارند

مجتمع تجاری مقدس اردبیلی  (اجرای کرتین وال – تهران – زعفرانیه)

مساحت: ۵۰۰۰ متر مربع
آرشیتکت: مهندس امین پور