پنجره بازشو مخفی (هیدن ونت)

پنجره بازشو مخفی چیست؟

پنجره ها به عنوان بخش مهمی از نمای ظاهری یک ساختمان نقشی اساسی در زیبایی یک ساختمان ایفا می‌کنند. در این میان یکی از مشکلات پنجره های بازشو، عدم تقارن فریم لنگه بازشو از نمای بیرون ساختمان با مقاطع کناری قاب پنجره می باشد. به شکلی که در پنجره های بازشو عادی ضخامت ظاهری قاب از دید بیرون به دلیل وجود فریم لنگه بیشتر از سایر مقاطع قاب پنجره می باشد. از این رو در طراحی پنجره های بازشو مخفی آلومینیومی که با نام هیدن ونت نیز شناخته می شود، با در نظر گرفتن تمهیداتی این مشکل رفع شده و فریم لنگه داخل بازشو مشخص نمی باشد.

در لنگه بازشو مخفی در سیستم پنجره های آلومینیومی مدرن، یک زهوار مخصوص که مستقیما به ناحیه ترمال بریک پنجره متصل شده است وجود دارد. در نتیجه سیستمی بدست می آید که علاوه بر قاب بسیار نازک و بدون شیار از نگاه بیرون، از نظر حرارتی نیز دارای عایق بندی مناسبی می باشد. اصلاح نسبت سطح فریم به سطح شیشه در این پنجره ها سبب بهتر شدن مقدار U-value گشته و افزایش نور ورودی به ساختمان و چشم اندازی وسیع تر را به همراه دارد.

آلوسیس مجری انواع بازشو مخفی آلومینیومی (برخی پروژه های اجرا شده)

مطالب مرتبط