انعطاف پذیری

با توجه به متغیر بودن نیازهای انسان در طول زمان، هر سازه باید انعطاف‌پذیر طراحی شود. کلبکس نیز از این قاعده مستثنا نبوده و یکی از مهم ‌ترین مزایای آن انعطاف‌ پذیر بودن آن است. به‌طورکلی ساختار سازه و پوسته کلبکس به دلیل به‌کارگیری آلومینیوم به‌عنوان فلز پایه و همچنین نوع طراحی مقاطع مختلف سازه‌ای امکان تغییرات بر اساس کاربری موردنظر و مدولار کردن را فراهم می‌نماید.
در بخش سازه کلبکس، در عمل می‌توان با جابجایی ستون‌ها طرح‌های مختلف و دلخواه را ایجاد کرد و در بخش پوسته به‌جز ورق کامپوزیت آلومینیوم، می‌توان از اجزای دیگر مانند شیشه استفاده کرد.

کلبکس کانکس انعطاف پذیر
کلبکس کانکس انعطاف پذیر
کلبکس کانکس انعطاف پذیر
کلبکس کانکس انعطاف پذیر
کلبکس کانکس انعطاف پذیر
کلبکس کانکس انعطاف پذیر
کانکس انعطاف پذیر کلبکس