تحمل شرایط آب و هوایی گوناگون

با توجه به متغیر بودن نیازهای انسان در طول زمان، هر سازه باید انعطاف‌پذیر طراحی شود. کلبکس نیز از این قاعده مستثنا نبوده و یکی از مهم ‌ترین مزایای آن انعطاف‌ پذیر بودن آن است. به‌طورکلی ساختار سازه و پوسته کلبکس به دلیل به‌کارگیری آلومینیوم به‌عنوان فلز پایه و همچنین نوع طراحی مقاطع مختلف سازه‌ای امکان تغییرات بر اساس کاربری موردنظر و مدولار کردن را فراهم می‌نماید.
در بخش سازه کلبکس، در عمل می‌توان با جابجایی ستون‌ها طرح‌های مختلف و دلخواه را ایجاد کرد و در بخش پوسته به‌جز ورق کامپوزیت آلومینیوم، می‌توان از اجزای دیگر مانند شیشه استفاده کرد.

تحمل شرایط آب و هوایی گوناگون کلبکس
تحمل شرایط آب و هوایی گوناگون کلبکس