مجتمع باغ شمرون

مشخصات پروژه

مساحت پروژه: 5000 مـتر مربع
نام کارفـرما: آقای خالقی
آرشـیتکـت: مهندس فـرزاد دلیری
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتن وال، لـیفت اسلاید، پـنجـره آلومینیومی
محل پروژه: تهران، خیابان اندرزگو