ساختمان مسکونی الهیه

مشخصات پروژه

مساحت: ۱۵۰۰ متر مربع
کارفرما: آقای آذروند
آرشیتکت: مهندس موسی پناه
پیمانکارنما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: کرتن وال و پنجره آلومینیومی
محل پروژه: تهران، الهیه