مجتمع اداری تجاری لیدی

جزئیات پروژه

مساحت پروژه: ۵۰۰۰ متر مـربع

کارفرما: نیروی انتظامی

آرشیتکت: مهندس بدری احمدی

پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس

متریال: اسکای لایت تک لایه فرم آزاد، کرتن وال

محل پروژه: تهران، پاسداران