مجتمع تجاری آوا سنتر

جزئیات پروژه

مساحت پروژه: 400 متر مربع
کارفـرما: آقـای مفخم
آرشیتکت: مهندس رضا دانشمیر
پیمانکار نما: گروه تخصصی ALUSYS
متریال: اسکای لایت فرم آزاد تک پوسته
محـل پــروژه: تهـران، اقدسـیه

اسکای لایت اجرا شده در آواسنتر یکی از زیباترین اسکایلایت های کشور می باشد. اگر می خواهید در مورد اسکای لایت بیشتر بدانید به صفحه مربوطه مراجعه نمایید: