مجتمع تجاری بازار خودرو تهران

جزئیات پروژه

مساحت پروژه: ۲۵۰۰ متر مـربع

کارفرما: شرکت سرمایه گزاری ساختمانی سپه

آرشیتکت: آتلیه طراحی آلوسیس

پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس

متریال: اسکای لایتفری فرم

محل پروژه: تهران، چهارراه جهان کودک