مجتمع مسکونی مریم

جزئیات پروژه

مساحت :10000مترمربع
پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس
محـل پــروژه: تهران
متریال: کرتن وال، پنجره لیفت اند اسلاید، هندریل شیشه ای