مجتمع مسکونی پلاک۲۳

مساحت پروژه

حجم پروژه: ۱۵۰۰ متر مـربع

کارفرما: مهندس آصفی

آرشیتکت: مهندس فیروز

پیمانکارنما: گروه مهندسی آلوسیس

متریال: پنجره آلومینیومی، پنجره لیفت اسلاید، کرتن وال، نمای خشک

محل پروژه: تهران، محمودیه