کارخانه پروتئین نو ترکیب سبحان ۲

جزئیات پروژه

مساحت پروژه: ۲۵۰۰۰ متر مـربع

کارفرما: شرکت پروتئین نو ترکیب سبحان

آرشیتکت: آتلیه طراحی آلوسیس

پیمانکار نما: گروه مهندسی آلوسیس

متریال: اسکای لایت ، کامپوزیت آلومینیوم ، کرتن وال ، لوور، نمای خشک

محل پروژه: تهران، پارک فناوری پردیس